02636606671_09024828152
ایران، تهران، البرز
کارت صدا USB مدل XP-U21A